Slutord…

Dagens, och konferensens, sista punkt är ett panelsamtal om ”the future of search”. En sak är säker, nutiden inom ”sök” är manlig…

20111201-150930.jpg

En del som sades var intressant, till exempel diskuterades om taxonomier behövdes eller ej och hur pålitliga molntjänster är jämfört med att ha en egen server, men jag tycker nog ändå att det inte var ett idealiskt panelämne. Ofta önskade man att man hade fått se konkreta exempel på de olika söksätt och teknologier som diskuterades.

Överlag tycker jag att det har varit givande att vara här även om kvaliteten på sessionerna har varit ganska varierad. Men sist men inte minst, latten i kaféet var jättegod!

20111201-151438.jpg


Att låna ut eReaders på ett akademiskt bibliotek …!

Förmiddagen i auditoriet avslutas av Mary Joan Crowley som arbetar på ett universitetsbibliotek i Rom.
I ett försök att möta användarna och knyta ihop det fysiska biblioteket med det digitala så bestämde man sig för att försöka låna ut läsplattor till användarna. Tyvärr vill hon inte prata så mycket om själva projektet, utan pratar mer om allmänna omständigheter kring eboksmarknaden. Men till sist fick vi i alla fall veta att de gjorde som vi i Lund, dvs, fyllde plattorna med visst innehåll åt studenterna. Projektet var väldigt lyckat och omtyckt av studenterna. Intressant att höra att någon har gjort det vi gjorde i vårt projekt, men det hade varit intressant att höra lite mer om själva genomförandet.

20111201-105522.jpg


Sista dagen: eböcker !

Eftersom man inte kan prata tillräckligt ofta om eböcker så handlar förstås track 1 under sista dagen om just sådana.
Tyvärr är jag lite sen och kommer in i rummet precis när Anders Mildner avslutar sitt inledande tal om eböcker ur ett kulturellt perspektiv.
James McFarlane från Easypress technologies fortsätter med att berätta om det nya formatet ePub 3. Nya funktioner innebär bland annat mer stöd till funktionshindrade. De funktioner han tycker är viktigast är dock bättre möjligheter att 1, indexera 2, söka och navigera 3, ”upptäcka” (eDiscovery).
Indexet i boken kan också innehålla länkar så att man komma direkt till innehållet. Sökning kommer att bli mer avancerad och bygga på att boken är indexerad, inte på fulltexten.

20111201-101449.jpg