LAC, dag 3, sista sessionen, Space 3

Då är det dags för sista programpunkten för den här konferensen. Det blir den tredje omgången med tal på temat Space, som utrymme då, inte rymden. Jag talade förresten själv igår under Space 2 och det gick bra.

Den här sessionen består också av blixtpresentationer (har jag varit på någon session förutom min egen som inte har gjort det?), så i vanlig ordning antecknar jag lite skvättvis.

Två personer från University of Massachusetts Amherst berättar om hur de uppdaterat ett Learning Commons genom att använda multipla metoder för att få en helhetsbild av behov och problem. Det hela påminner om vårt projekt på UB. De har bland annat använt sig av ”desk stats” dvs den statistik de ändå alltid samlar in över inkomna frågor i servicepunkterna. De gör också kvantitativa observationer i miljön för att se var folk siter och hur länge. De använde också en experimentell metod, de skapade tre ”mikroklimat”, dvs små miljöer som de kunde observera hur de användes innan de valde modell, alltså en slags prototyp. De genomförde också fokusgrupper.  De använde sig också av en antroplog från universitetet som genomförde etnografiska studier, genom att lära ut metoder till studenter som sedan kunde undersöka sina klasskamrater och återrapportera.

Cornell univeristy bidrar med ett tal om deras förändringsarbete inom deras ”service area” alltså där de möter användare i miljön. De brukade ha mer än fem diskar i biblioteket för en del år sedan och lade märke till att antalet frågor i diskarna hade minskat. Deras studie visade dock att om studenterna inte had enågra större problem med att välja disk, bara det var väl skyltat  och det är också viktigt att diskar inte är lokaliserade precis bredvid ett område där det ska vara tyst, det hämmar folks vilja att be om hjälp där. De har ändå kombinerat diskar för att man ska slippa välja var man ska gå med sitt ärende. De har också arbetat med prototypmiljöer och varit på studiebesök och de har också använt Suma-appen för att samla in data från observationer i miljön. Deras resultat visar bland annat att en stor mängd frågor i diskarna handlar om vägvisning. De har också sett att de har problem med akustik och ljus. Nu har de fått en budget för ett nytt ”consultation area” som ska vara klart 2017. En del av deras lärdomar från studien är att man ska lyssna på sina egna användare, och inte så mycket vad andra bibliotek väljer att göra. Att arbeta med experimentytor och prototyper har varit mycket värdefullt och det är också mycket viktigt att faktiskt lyssna på de data man samlar in.

Jeremy Buhler från Univeristy of British Columbia, berättar om deras utvärdering av användning av bibliotekets publika datorer. De har tillgång till data såsom när någon loggat in och loggat av sedan tidigare, men de har nu också börjat mäta aktivitet vid varje dator för att kunna se om de har tillräckligt många, eller för många datorer. De har också tittat på användning över sina olika platser på campus, men också inom biblioteket. De ser bland annat deras publika datorer används i större utsträckning ju längre ner i huset de är, alltså ju närmre ingången. Jeremy pratar också om vikten av att bestämma vad man tycker är en rimlig nivå, vad är för lite användning? De landade på att minst 50% ”occupancy” behövs för att de ska behålla en dator. Det är samtidigt viktigt att inte råka basera beslut på den lugnaste perioden, utan de väljer att främst titta på data från de veckor under terminen då de har högst beläggning.

Florida university berättar om deras projekt Library Snapshot Day, där de genomförtt observationer av olika slag under ett antal dagar, tre timmar åt gången, för att få reda på hur användarna använder biblioteket under en vanlig dag. De använde sig också av B&I-studenter  som också var timanställda i biblioteket och de menar att det hade många positiva synergieffekter, och är utvecklande för både biblioteket och studenterna. De tänker fortsätta med sina observationer och tänker då försöka samla in data på ett mer standardiserat sätt och de vill också sprida sina resultatet bredare inom organisationen. Ett exempel på något de tänker ändra på tack vare observationerna är att de vill gå från en ingen-mat-policy, till policyer som främjar ägarskap bland användarna och renlighet.

Annonser


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.