LAC – parallell session nr 2, collections/digital

Eftermiddagen ägnar jag åt ett spår som handlar om lite allt möjligt vad det verkar, men framförallt olika sätt att utvärdera en samling, tryckt eller digital. Anneli Friberg från LiUB, som jag ska resa vidare med för att gå på studiebsök, ska ge en blixtpresentation om deras kontinuerliga användarundersökningar av deras olika webbtjänster. De flesta presentationer är blixtpresentationer, så jag får göra som tidigare och skriva lite slarvigt för att hinna med.

Jag tänkte att den här sessionen kunde vara intressant pga det projekt vi kör kring vår referenssamling på UB, men redan under första talet börjar jag känna att jag nog saknar viss förförståelse. Första talet handlar om approval plans, och det vet jag inte om jag vet vad det är… om någon vet, kommenterar ni nedan då? Det verkar vara nått annat än firm orders iaf, vad det nu är.

Nästa tal, Mind the gap, verkar mer begripligt för mig. Det handlar om hur man har tittat på användares beteende för att hitta luckor i samlingen. Istället för att använda de gamla vanliga enkäterna så kan man istället titta på sökloggar från bibliotekskatalogen, för att se vilka sökningar som ger få eller inga träffar. Man får dock se upp så att inte resultaten beror på att man har en katalog som är svår att använda, eller användare som inte ännu lärt sig söka efter information…  Cirkulationsdata, för både digitala och tryckta samlingar, kan också ge data som visar hur ett särskilt ämne är representerat och används. Man kan också titta på vad forskare och studenter väljer att citera i sina arbeten, vad finns det i källförteckningarna som skribenten fått tag på på annat sätt än genom det egna biblioteket? Fjärrlån är en klassisk gammal källa till inköpsförslag, men här varnar talaren för att det kan handla om ett högst tillfälligt behov. Turnaway-statistik i det digitala biblioteket kan också vara en källa till kunskap. Alla dessa källor bör användas tillsammans och över tid för att verkligen ge något.

Nästa talare är från University of Florida och de talar om hur man kan ta fram en hållbar utvärderingsplan för en samling. De har en template för vad man ska tänka på och vad man ska utvärdera. De fokuserar just nu mycket på OA och OER (Open Educational Resources) för att se om det går att spara pengar genom att ha mer av dessa varor.  Se bild nedan för checklista för utvärdering:

img_3113

Nästa gäng är från Kennesaw state university och de pratar om Total Library Assessment som en metod för att skapa en hållbar medieplanering. TLA finns inte än, men de jobbar på det :). Det handlar i korthet om att utvärdera flera olika dimensioner, att triangulera för att få heltäckande data.

Just in case or just in time? är titeln på nästa tal, och det ges av personal från UCLA. Det är svårt att ta reda på vad forskare anser om den samling biblioteket har, för om de forskar om något som biblioteket inte redan tillhandahåller så använder de helt enkelt inte biblioteket. De talar särskilt om utvärderingar som rör s.k. area studies, som verkar vara samlingar som är uppbyggda baserat på geografiskt område i världen. Utöver cirkulationsdata så har de mappat de vanligaste förekommande forskningsämnena mot innehållet i deras katalog, genom att använda OCLCs klassificeringskoder. Ett problem de stött på är att de länge använt ett minimalt katalogiseringsformat, dvs de har inte all metadata de skulle behövt för att göra en komplett mappning.

Nu är det dags för Anneli, som berättar om hur LiUB kontinuerligt utvärderar de digitala tjänsterna. De är fem personer med olika kompetenser som regelbundet samlas för att utvärdera bibliotekskatalogen, EDSen, eller webbplatsen. De testar aldrig sådant de inte kan påverka i någon utsträckning alls. Före testdagen skapar de ett scenario som användaren ska ta sig igenom. På testdagen sitter Anneli och en kollega i testrummet och pratar med användaren, medan övriga tre i teamet sitter i observationsrummet och observerar och dokumenterar. Användaren skriver på ett medgivande före testet. De genomför även guerillatester, snabba små tester med användare i biblioteket. (Bra jobbat Anneli!)

Nästa talare, från Duke university, har en längre talartid, och talar också om utvärdering av digitala bibliotek. Hon är en del av en Web Analytics working group, som verkar vara lärosätesöverskridande och hjälpas åt via en wiki. Hno är även med i en cost assessment working group, även den kollaborativ där intresserade bibliotekarier arbetar tillsammans över gränser. Crowdsourcingen verkar fungera då grupperna har genomfört flera olika projekt. Här kan man hitta alla grupperna och läsa mer.

 

Annonser

The Conference 2015 – Responsiveness – being a chameleon

Isaac Pinnock från Made by many inleder session om hur man kan förändra snabbt, med att påpeka att ingen av oss kan planera för framtiden, eftersom vi inte vet vad framtiden innehåller. Istället måste vi skapa organisationer som kan hantera en snabbt föränderlig verklighet.

Organisationer behöver kunna fatta snabba beslut. Ofta är det viktigaste ATT beslut fattas, snarare än vilket beslutet blev. Innan man fattar ett beslut bör man också fundera över hur viktigt det är: how many fucks to give. Ger man inte så många fucks, kanske man inte heller ska tillbringa för mycket tid med att tänka över beslutet. Evidens och data blir oerhört viktigt för att kunna fatta bra beslut. Organisationen behöver också bygga på kollaboration och att man inte arbetar instängda i silos. Team måste vara multidisciplinära, alla delar av organisationen måste vara representerade. Det innebär att medarbetarna måste lära sig arbeta med folk som inte är precis som de själva, det kan vara jobbigt i början, men det går över.

Planera för framtiden är nästan alltid slöseri med tid. Det betyder inte att man inte ska ha en vision för sin organisation. Isaac propagerar också för att dela information, fördelarna är mycket större än riskerna. Ger man folk information är chansen väldigt stor att de skapar eller bygger något användbart.

Organisationer måste också röra sig från profit till purpose. Att ha vinst som drivkraft kommer inte att vara effektivt, utan medarbetarna behöver känna att det finns en meningsfull anledning att gå till jobbet.

I framtiden kommer bara responsiva organisationer vara framgångsrika!

Senongo Akpem från Cambridge University Press har levt på tre kontinenter och talar om hur organisationer kan vara responsiva gentemot olika kulturer. Det är kanske inte alltid så lätt att lansera en produkt i en kultur där den inte är skapad. Senongo pratar om high context och low context culture, de första är kulturer som Japan där mycket information är implicit om hur man ska bete sig, och den andra sorten är som New York city, man passar genast in.

En annan variabel är snabba och långsamma meddelanden. Det handlar inte så mycket om tid, som om hur tydliga meddelanden i samhället måste vara. Gov.uk är ett eempel på väldigt snabba meddelanden.

Sedan finns kollektiva samhällen och mer individualistiska. Senongo berättar om en forskare som inte kunde få svar på frågan hur enkelt eller svårt det var att köpa tågbiljetter online, i Indien om jag förstår rätt. Ingen ville svara för att i ett kollektivt samhälle är man inte bekväm med att kritisera någon annans arbete. Forskaren fick skapa en kringliggande historia för att få respondenter att svara.

En fjärde variabel är ambiguitet och ”directness”. Civil rights museet i USA har arbetat med ljudupplevevlse vid en uppbyggd dinermiljö för att besökaren på ett direkt sätt ska kunna uppleva rasismen i USA på 60-talet.

Senongo talar om positiv appropriering, den slår uppåt istället för neråt. Och sedan pratar han om Blade Runner och det är andra gången idag en talare gör det, så nu måste jag nog faktiskt se filmen (eller läsa boken?). Ett exempel på positiv appropriering är en artist som skapat traditionella europeiska klädedräkter av afrikanska tyger och klätt astronauter i rymddräkter med afrikanska mönster.

Nu tar tyvärr mitt datorbatteri snart slut, så nu blir det inga mer rapporter från den här konferensen. Vi ses!


The Conference 2015 – Hate and heroism

Andra dagen inleds med att Nina Persson och Oskar Humlebo framför Lovefool. Underbar start på dagen!

IMG_2524.JPG

Efteråt får de såklart frågor om hur det står till med musikindustrin idag. Svaret är att man får göra mer själv, men annars bra tack.

Sedan inleds dagens keynote med jordanske serietecknaren och terrorismbekämparen Suleiman Bakhit som talar mycket gripande om hur barn i Mellanöstern saknar positiva förebilder.

IMG_2527.JPGOch sedan får vi lyssna till Anita Sarkeesian, gamer och feminist, som mycket pedagogiskt förklarar skiten hon, och många andra kvinnor, utsätts för på nätet.

IMG_2531.JPG


The Conference 2015 – Methods to get through the noise

Sabrina Majeed från Buzzfeed pratar om hur hon arbetar med data för att få gehör för olika problem. Statistik kan användas för att visa på ojämlikhet, orättvisor och problem. 

Sabrina berättar också om fenomenet dark UX, när man försöker lura användaren att göra något hen kanske inte vill. Så vill inte Sabrina och Buzzfeed jobba. Att dela artiklar från Buzzfeed ska vara enkelt och lockande, men inte upplevas som spam eller något som stör. De har också push notifications för specifika ämnen, inte för bara hela sajten/appen. 

Sabrina pratar också om att använda data för personalisering, snarare än för att hitta vad majoriteten vill ha. 


Lund Online 2012 – snabb och smutsig sammanfattning

Då var Lund Online över för den här gången och intensiva dagar i kombination med ekot i Universitetshusets aula och lite obekväma bänkar har gjort mig till vad som känns som en skugga av mitt vanliga pigga (nåja) jag. Men denna urlakade trasa ska vrida det sista ur sig för att försöka sammanfatta intrycken innan de bleknar.

Temat för årets Lund Online var kursböcker som eböcker samt PDA – Patron Driven Acquisition. Man kan se hela programmet här.

Dag ett började med mycket intressanta dragningar av lärare kring hur det är att arbeta med eböcker från deras horisont. Vi fick dels höra om en kurs där man prövat att använda eböcker som kursböcker (enbart) samt ett nytt mastersprogram som ska ges på distans. Bägge föreläsarna var ganska överens om att eböcker är bra – om de är bra eböcker. En bra ebok ska vara lätt att använda, man ska kunna skriva ut (s)om man vill, den ska vara tillgänglig när man behöver den. En fråga som väcktes var hur bra en ebok måste vara för att studenterna ska vilja använda dem självmant, utan tvång från lärare?

De inbjudna leverantörerna höll sig överlag hyfsat väl till temat, med vissa undantag. jag tänkte dock inte gå in så mycket på varje enskild leverantör utan bara försöka sammanfatta de trender man kan se utkristalliserar sig.

Det stora flertalet av aggregatorerna erbjuder redan någon form av PDA. En del kallar det DDA – Demand Driven Acqusition men vi fick också lära oss om en lite annan variant: Evidence Based Acquisition. Skillnaden kan väl sägas vara, i korthet, att med ett PDA system så triggas ett automagiskt inköp av en ebok genom antingen ett antal lån eller ”meningsfull användning” (som jag återkommer till) medan EBA är en modell där man helt enkelt får tillgång till de titlar man vill under ett år (mot en avgift, verkar oftast vara 10-15% av listpris) varpå man sedan kan välja att köpa de böcker som faktiskt har använts under året.

Två stora aktörer var hyfsat överens om att de flesta bibliotek inte tjänar ekonomiskt, ens om man ser till användning, på att köpa via PDA istället för deras paket, nämligen Elsevier och Springer. Bägge hänvisade till egen statistik som de menade stödde detta påstående. Jag väljer dock att förhålla mig sunt skeptisk till detta, då dessa aktörer förstås lever gott på att vi köper deras paket. Dessutom tycker jag man ska fråga sig nyttan i att fylla våra system till bredden med all sköns bråte, kan man se biblioteket för alla böcker? Kanske är det vettigare att satsa slantarna på det som vi vet faktiskt används, och verkar ha potential att användas mycket, utan att samtidigt köpa varenda titel som erbjuds, varav flertalet bara används en eller två gånger och sedan aldrig mer. Vi måste kanske inte ha allt?

Detta med ”meningsfull användning” är jag lite tveksam till. Två olika aktörer använde sig av denna metod (EBSCO och någon mer….?) som istället för att generera köp efter visst antal lån, genererar lån efter att en (1) användare använt boken på vissa sätt, t.ex. läst tio sidor, varit aktiv med boken i tio minuter och så vidare. Det som gör mig tveksam är att det är svårt att definiera detta med vad som är meningsfull användning och att veta att sådan faktiskt har ägt rum, jag tror absolut man kan slöbläddra i en bok i tio minuter och se minst tio sidor och sen ändå inte vara särskilt intresserad av att faktiskt nyttja boken. Å andra sidan är det sant det som sades av en av leverantörerna att det är ett ganska generöst system så tillvida att 100 studenter kan efter en föreläsning gå in och kolla på den eller de 8, 9 sidor som föreläsaren hänvisat till utan att ett köp genereras alls. Samtidigt: hur vet man att ett lån är meningsfull användning? Kanske är ändå EBA av dessa anledningar att föredra? Statistik från ett helt års användning borde man ju kunna lita på som vägvisare.

Som avslutning kan sägas att samtliga var överens om att PDA/DDA/EBA enbart kan vara ett komplement till traditionellt förvärv, om detta är det lätt att hålla med. Vi kommer väl aldrig att kunna lämna över allt åt användarna, ens om vi hade velat.

Andra dagen avslutades med en presentation från en av forskarna på min arbetsplats, Peter Arnfalk, som för närvarande arbetar med ett projekt där han tillsammans med en kollega undersöker miljöpåverkan av pappersläsning visavi elektronisk läsning. Peter förklarade kortfattat vad livscykelanalys är för något och hur svårt det är att använda sig av som mätinstrument, det finns så oerhört många olika parametrar att ta hänsyn till. Publiken sattes på pottkanten när vi blev tillfrågade om vi trodde att eläsning eller pappersläsning påverkade miljön minst – svaret blev sedan det klassiska forskarsvaret – det beror på. Vad man däremot kan säga är att vill man minska sin miljöpåverkan och samtidigt läsa elektroniskt så är det viktigt att man inte också konsumerar pappersboken och att man verkligen nyttjar sin digitala läspryl och gärna så länge det bara går (så länge den fungerar).

20120415-194814.jpg


Lund Online 2012

20120412-102631.jpg

Nu är vi igång! Jag hade tänkt att jag skulle liveblogga i vanlig ordning, men det har visat sig vara lite svårt (för mig) att komma ut på nätet. Jag rekommenderar istället att ni följer #lundonline på twitter. Där är full rulle från kollegor som är lyckliga nog att komma ut på nätet. (Men jag är inte bitter och det är ju huvudsaken. )


Augmented reality beyond digital media

Dagens sista pass handlade om olika sätt att använda augmented reality teknik, dels för att sälja saker, dels för att bättre kunna förstå eller lära sig något.

Först ut var Michaela Schmeid, curator för sessionen, som inledde med en liten bakgrund till vad AR är för något. Kort uttryckt: 1) det sker i realtid, 2) det är enkelt (för användaren) 3) tar upp utrymme (3d effekt).Hon menade också att detta inte är något som kommer att konkurrera ut andra medier utan kommer att samexistera och verka tillsammans med andra medieformer.

Vidare berättade Alex Olwal, forskare på MIT Media Lab, med att visa ett exempel på industrin där man kunde använda AR på en svarv för att kunna simulera hur stort tryck som behövs för vilket resultat etc.

Sist fick vi en presentation via Skype från Vivienne Rosenthal som har grundat den New York baserade firman Goldrun, som arbetar med AR i försäljningssyfte. De hade bland annat gjort en kampanj för ett sneakersmärke där de hade satt upp AR butiker på olika platser som var öppna under bara en dag och sålde limited edition skor. Lite svårt att förklara detta i ord, men så klart finns det en youtubevideo:http://youtu.be/4erNe_NpdyE