Slutord…

Dagens, och konferensens, sista punkt är ett panelsamtal om ”the future of search”. En sak är säker, nutiden inom ”sök” är manlig…

20111201-150930.jpg

En del som sades var intressant, till exempel diskuterades om taxonomier behövdes eller ej och hur pålitliga molntjänster är jämfört med att ha en egen server, men jag tycker nog ändå att det inte var ett idealiskt panelämne. Ofta önskade man att man hade fått se konkreta exempel på de olika söksätt och teknologier som diskuterades.

Överlag tycker jag att det har varit givande att vara här även om kvaliteten på sessionerna har varit ganska varierad. Men sist men inte minst, latten i kaféet var jättegod!

20111201-151438.jpg


Att låna ut eReaders på ett akademiskt bibliotek …!

Förmiddagen i auditoriet avslutas av Mary Joan Crowley som arbetar på ett universitetsbibliotek i Rom.
I ett försök att möta användarna och knyta ihop det fysiska biblioteket med det digitala så bestämde man sig för att försöka låna ut läsplattor till användarna. Tyvärr vill hon inte prata så mycket om själva projektet, utan pratar mer om allmänna omständigheter kring eboksmarknaden. Men till sist fick vi i alla fall veta att de gjorde som vi i Lund, dvs, fyllde plattorna med visst innehåll åt studenterna. Projektet var väldigt lyckat och omtyckt av studenterna. Intressant att höra att någon har gjort det vi gjorde i vårt projekt, men det hade varit intressant att höra lite mer om själva genomförandet.

20111201-105522.jpg


Sista dagen: eböcker !

Eftersom man inte kan prata tillräckligt ofta om eböcker så handlar förstås track 1 under sista dagen om just sådana.
Tyvärr är jag lite sen och kommer in i rummet precis när Anders Mildner avslutar sitt inledande tal om eböcker ur ett kulturellt perspektiv.
James McFarlane från Easypress technologies fortsätter med att berätta om det nya formatet ePub 3. Nya funktioner innebär bland annat mer stöd till funktionshindrade. De funktioner han tycker är viktigast är dock bättre möjligheter att 1, indexera 2, söka och navigera 3, ”upptäcka” (eDiscovery).
Indexet i boken kan också innehålla länkar så att man komma direkt till innehållet. Sökning kommer att bli mer avancerad och bygga på att boken är indexerad, inte på fulltexten.

20111201-101449.jpg


Who owns your handle?

20111130-160733.jpg
Marydee Ojala talar om vår identitet på nätet. Äger vi den? Äger vi våra kontakter?
På en arbetsplats som tex använder Facebook har ofta inga policies kring hur man överför ägarskap över en sida eller grupp när den som äger lämnar arbetsplatsen för ett annat jobb.
Viktigt att man har klart för sig vad man kan och får posta.
Roligt exempel med en Mark Zuckerberg som blev utslängd från Facebook eftersom de trodde att han hade stulit grundarens identitet.
Några goda råd: har du en privat profil, ha inte med din arbetsplats i biografin. Kom ihåg att sociala medier inbjuder till humor och skämt!
Arbetsgivare måste förstå vikten av att ha en policy och att anställda kommer att använda sociala medier oavsett.


Being creative with apps

Andrew Walsh från university of Huddersfield berättar om hur man kan spelifiera ett universitetsbibliotek. De har sett att det är vanligare att man får en bättre examen om man använt bibliotekets resurser mycket. Om man då får in fler i biblioteket och kan se att de får bättre akademiska resultat, då kan man anta att det också finns ett kausalt samband.
Biblioteket har därför startat ett projekt kring gamification/spelifiering kallat Lemon Tree, för att locka nya grupper av studenter till biblioteket.
Lemon Tree är helt nytt men kommer att finnas som app och kommer att registrera alla interaktioner man har med biblioteket, lånar en bok, lämnar tillbaka osv. Appen ska pusta information till användaren så man behöver inte besöka någon sajt annat än första gången då man registrerar sig.
För att tillföra ett narrativ har man i början en mkt liten elektronisk planta som efter några år när man snart är klar med sina studier bör ha växt till ett citronträd. Tjänsten går också att koppla till facebook och man kan också rekommendera böcker till andra.

20111130-142739.jpg
För att marknadsföra har man bara gjort små kort att sprida ut över Campus och i populära böcker. På korten finns också koder man kan använda för att få fler poäng i Lemon Tree. Tanken är att det inte ska vara så ”bibliotekigt”, dvs nyttigt men tråkigt, utan bara verka kul och socialt.


Are you a social leader?

Jemima Gibbons talar om hur sociala medier har utvecklats, inom affärsverksamhet och för varumärken. Det ”sociala ledarskapet” har växt fram. Hon nämner Daniel Goldman som myntade uttrycket emotional intelligence och förklarade vad det innebär. Man har självinsikt och är lyhörd inför andras behov, tankar och känslor. Vi är många som vill vara så, men många är så här istället:

20111130-114433.jpg

Hon tar vidare upp 6 regler för ledare:
Empowerment
Ge folk möjligheter!

Follow your passion
Arbeta med det du tror på, då är det inte svårt att engagera andra. Ditt genuina intresse kommer att märkas.

Build trust
Förtroende är viktigt, möt kritik öppet och missbruka inte förtroendet när du väl fått det.

Keep it simple
Sociala medier bör fungera som ett filter, inte en megafon. Överskölj inte dina följare med onödig information.

Have a service ethic
Bra kundtjänst oerhört viktigt. News of the World skandalen bra exempel på vad som händer om man glömmer etiken.

Show empathy
Företag måste ta CSR och miljökrav på allvar och många har också börjat med välgörenhet av olika slag


Online, dag 2

Dag två startade med en keynote av Rachel Botsman, som skrivit boken What’s mine is yours: the rise of collaborative consumption. Och det var säkert mycket intressant men jag fick tyvärr offra det på förkylnings/hälsans altare så att jag skulle få lite mer vila. MEN, jag har glädjen att meddela att boken finns att låna från Internationella Miljöinstitutets bibliotek!
Nu har jag bänkat mig för att lyssna på Track 2: Social media: exploiting knowledge in networks: leadership strategies for working in the new economy.
Spännande!