Forts SFIS Teknikdag 2012

Eftermiddagen inleds med att Boel Larsson från KB talar om den nya epliktslagen. KB har väldigt länge efterfrågat lagstiftning men i brist på sådan tagit eget initiativ och samlat och arkiverat svenska webbsidor två gånger per år.

Nu finns det en lag om epliktsleveranser som trädde i kraft 1 juli 2012, men tanken är att de första regelrätta leveranserna från de lagen främst gäller ska ske 31 mars 2013. De som främst kommer ifråga är 15 myndigheter, de 10 största dagstidningarna m. fl.

Tanken är att denna första grupp ska fungera som testpiloter, när rutinerna har satt sig kommer i princip alla som producerar elektroniskt material professionellt/för ekonomisk vinning.

Det elektroniska materialet ska vara av permanent och avslutad karaktär, vara på svenska och röra svenska förhållanden. Lagen är skriven så att privata webbsidor inte ska omfattas.

KB kommer också att ställa krav på tillhörande metadata från leverantörerna för att på bästa sätt kunna både bevara och tillgängliggöra materialet för all överskådlig framtid.

En intressant aspekt är att man beslutat att ta in blogginlägg, men kommentarer från privatpersoner omfattas inte av lagen så för framtida forskare kommer materialet att upplevas som ofullständigt. Men det är ju inte olagligt att överleverera, påminner Boel.

Material från myndigheter som kommer att samlas in är i princip samma som riksarkivet tar hand om, skillnaden blir att KB har möjlighet att katalogisera materialet på titelnivå. Material av flyktig karaktär, tex blanketter och seminarieinbjudningar behöver inte samlas in.

Det är ännu inte klart hur de upphovsrättsliga frågorna ska lösas så att KB kan tillgängliggöra och tillhandahålla materialet. KB har träffat både myndigheter och kommersiella aktörer för att komma fram till en samsyn kring hur både insamlande och tillgängliggörande. Intressant fenomen var att ju bättre ekonomi leverantören hade, desto mer bekymrade var man för kostnaden kring leveransen…

Eböcker kommer inte att bli leveranspliktiga förrän 2015, och man kommer inte att behöva leverera retroaktivt. KB har tidigare haft ett avtal med Elib, som har levererat hela sin katalog. Förlagen har sedermera kommit på andra tankar och denna leverans har upphört. Man har försökt hävda att man inte behöver inte pliktleverera eböckerna då dessa kan betraktas som en parallellpublicering, ett argument som inte håller enligt Boel. Elib hävdar att de inte mäktar med att särskilja det som är webbunikt från det som är parallellpublicerat, utan vill leverera allt i en batch.

Sen får vi se film där KBs insamlings- och digitaliseringsrobot är stjärnan!


SFIS Teknikdag 2012

Idag är jag på SFIS Teknikdag i Norrköping, som i år har tema eböcker. Under förmiddagen lyssnar vi på Mats Söderlund och Rasmus Fleischer, som också kommer att mötas i en debatt före lunch. Ska bli spännande!

Mats Söderlund inleder med att tala om vilka delar av FNs deklaration om mänskliga rättigheter som verkligen är applicerbara på eboksdebatten ( artikel 27, avsnitt 1 och 2 ). Han påpekar att fritt inte är samma sak som gratis.

Förmiddagen blir säkert fortsatt intressant, men jag tänkte spara min bloggkraft till i eftermiddag, när vi ska få lyssna till en representant för KB och David Waller från kravaller IT som ska berätta om tekniken bakom eboken. Ni hittar hela programmet här.

20121025-102055.jpg