UXlibs III – sammanfattnings- och avslutningsvis…

Jag tänkte avsluta det här årets rapportering från UXlibs med ett inlägg till, där jag skriver allt som inte riktigt kom med någon annanstans. I vanlig ordning har jag enbart rapporterat från valda delar av konferensen. Dels blir det så för att alla delar inte går att blogga ifrån, och dels för att jag helt enkelt inte tyar blogga från allt. Det ställer vissa krav på simultankapaciteten, särskilt som jag lyssnar på engelska och skriver på svenska…

Några saker som jag inte tidigare skrivit om, men som är värda att nämna:

Min kollega Åsa Forsberg presenterade på tisdagens eftermiddag om den lilla undersökning kring studievardagen för studenter med läs- och skrivsvårigheter som hon och jag har genomfört. I korthet så gjorde vi en liten cultural probe, i det här fallet en fotostudie, med ett mindre antal studenter med särskilda behov av stöd. Jag försöker påtala för Åsa så ofta jag kan att detta även borde bli en artikel, så jag hoppas kunna återkomma med ett lästips någon gång i framtiden ;-).

Åsa Forsberg presenterar vår cultural probe.

I samma omgång som Åsa talade även Carl Barrow, som jobbar på University of Hull. Han berättade om det projekt de genomfört där de ”UXat sina skrivbord”, det vill säga använt UX metoder för att utvärdera bibliotekspersonalens arbetsmiljöer. Det var mycket intressant, vill man kan man läsa mer här på Carls blogg .

Carl berättar om sitt UX-arbete på University of Hull.

På tisdagskvällen var det konferensmiddag som avslutades med skotsk ceilidh [kay-lee] dans, det var mycket kul! Påminner starkt om svensk folkdans/gammeldans, men med lite gladare musik.

Några intressata och trevliga personer som jag inte kunde ha träffat någon annanstans var Yael Schwartz och Andrea Davis från San Fransisco Public Library. Yael var på den förra UXlibs konferensen och hade där hört mig prata om Touchstone tours och blev så inspirerad att hon sedan har genomfört något liknande på sitt bibliotek. Hon och Andrea presenterade på den här konferensen, men tyvärr missade jag deras presentation då jag hade valt en annan parallell session. Vi träffades ändå och pratade eftersom ryktet gick att de nämnt min presentation i sin presentation. Nu har vi etablerat kontakt på Linkedin och jag hoppas kunna följa deras fortsatta arbete, och kanske få läsa någon artikel om det de redan gjort så småningom.

Till sist är det med glädje jag kan meddela att mitt lag (även!) detta år vann den så kallade team challenge! På konferensens första dag delades vi, liksom förra året, in i lag om ca 10-12 personer som sedan fick grupparbeta. Årets utmaning var att ge tips på vägar framåt efter att man genomfört omfattande UX undersökningar på det fiktiva universitetet University of Lanarkshire (Lanarkshire är en region som finns på riktigt i Skottland). Vårt vinnande bidrag handlade om att vi i underlaget från UX-undersökningarna kunde ana att biblioteket var lite identitetslöst och vi föreslog därför att man skulle reda ut vilka värderingar man har, vad biblioteket ska utstråla, och utifrån det ta fram en UX strategi. I korthet. Det hjälpte oss också möjligtvis att vi valde att illustrerara vår pitch med Roxettes Listen to your heart i bakgrunden… Årets priser var den här boken samt en fin mössa med University of Lanarkshire emblem.

Mina lagkamrater i team Exxilon pitchar.


UXlibs III Meredith Evans

Dagens Keynote heter Meredith Evans och är chef för Jimmy Carter biblioteket i USA. Ja, den Jimmy Carter. Hon talar med rubriken No fear – social responsibility in community archiving. Hon är också noga med att påpeka att även om hon är statligt anställd så talar hon inte för eller om den nuvarande amerikanska administrationen…

Meredith är både bibliotekarie och arkivarie och pratar om hur man gör ett urval. vad är det man samlar och hur går det till? Hon berättar hur de på hennes tidigare arbetsplats UNC Charlotte samlade lokala arkiv utan att ha stöd från ledningen, men hur de efter stöd från samhället så småningon fick även ledningens stöd.

Meredith har också varit med och startat projektet Documenting Ferguson, där de samlat material om mordet på Mike Brown och protesterna därefter. Det är crowssourcat material från medborgarna, alla har kunnat ladda upp bilder, musik och dokument, även anonymt. Arkivarierna har inte utvärderat, valt ut eller censurerat utan låtit allt vara med.  Arkivet används, men är tyvärr inte beskrivet ännu, så det gör det svårt att söka.

I och med twitter och genomslaget för hashtaggen #ferguson så fick arkivet mängder av nya användare och detta ledde till ett nytt projekt, DoxNow (Documenting the now). Det finns risker med att använda twitter som ett dataset, det finns en mängd problem med att bara använda tweets rakt av som ”källa”. Inom DocNow ville de bygga ett verktug som skulle underlätta att använda twitter som ett underlag för forskning. De gjorde ett grundligt arbete när det gällde de etiska aspekterna av att skapa det här verktyget och involverade aktivister och andra berörda. Är det ok att spara något för framtiden, även om det från början är skrivet i ett publikt forum? (Jmfr med ”rätten att bli bortglömd”). De använde personas för att hantera de olika etiska aspekterna, hur tänker bloggaren, journalisten, forskaren eller arkivarien? De tog också fram en persona non grata, polisen eller annan säkerhetsinstans som kanske skulle vilja leta upp aktivister i materialet.


Detta med att skydda personer som syns på bild eller nämns i materialet är viktigt på riktigt. Meredith berättar hur en man som hanmat på bild under en av protesterna tog sitt eget liv för två veckor sedan. Journalisten som tog bilden och fick den publicerad har fått Pulitzer priset för samma bild.

Meredith talar engagerat om vikten av att dokumentera och arkivera även det som händer just nu, och att försöka sätta sig in dagens ”content creators”. ”Vanliga människors” liv är värda att dokumentera och arkivera! Meredith har dock lärt sig fundera över vilka konsekvenserna kan bli för de vars material sparas, deras önskemål om hur de ska minnas måste tas i beaktande.


UXlibs III dag 2

Andra och sista dagen på konferensen är det dagen före det allmäna valet i Storbritanninen och Jeremy Corbin är i Glasgow och kampanjar. Det är ju inte därför vi är här, men Andy Priestner som hälsar välkommen använder det som språngbräda inför dagen. (Enligt Andy är Teresa May Thatcher 2.0, en hemsk människa helt utan integritet. Så nu vet vi det :)). Vi får i uppdrag att, liksom May, ta fram ett kort och kärnfullt sätt att beskriva vad fördelen med UX är. 3-7 ord har vi på oss och så ska vi samla dem på en vägg. Ska bli kul att se resultatet!


UXlibs III förmiddag

Den första presentationen jag lyssnar på under förmiddagen heter Space Use Data, som ges av två personer som arbetar på olika bibliotek i Nordamerika, Shelley Gullikson och Kristin Meyer.

De har båda samlat in data över hur deras biblioteksmiljöer används, med lite olika metoder. Kristin berättar hur de bland annat har ändrat en del miljöer baserat på att alldeles för få använde vissa utrymmen. Man har också upptäckt att deras utrymmen avsedda för enskilda studier var för få och för små och ledde till att man istället använde de utrymmen som var till för grupparbete. Biblioteket har då satt in en del större bord avsedda för enskilt arbete.

Shelley berättar också väldigt intressant om hur de har råkat sätta upp en massa utställningar överallt i biblioteket, även om ett UX projekt visat att de studieplatser som fanns där var väldigt populära. Intern politik efter ett lednignsbyte var anledningen till att Shelleys projekt inte fick något genomslag, och hon nämner också culture of tradition (som Andy också pratat om innan idag).

En naturlig följdfråga blir hur det kan komma sig att Kristin lyckades i sin organisation. Hon berättar hur de har ett UX-team och hur de faktiskt har mandat att förbättra användarupplevelsen i sitt bibliotek.

Oavsett vilka förutsättningar man har menar talarna att vi ska ”göra det ändå”. Man vet ändå aldrig vad som kommer att hända i framtiden, vem som slutar eller börjar och vilka förutsättningar det kan ge. Ibland kan man också få anvädning av ett UX projekt senare, även om man inte direkt har kunnat genomföra någon förändring. Kanske kan förändringen ske om ett tag, utan att arbetet är gjort för gäves.

Shelley och Kristin hela presentation är baserad på jättesöta bilder deras barn har ritat. Barnen sa ibland under arbetet att de inte var helt nöjda, att bilden inte blev precis som de tänkt, det vill säga precis som det är när man genomför ett UX-projekt.

 


UXlibs III Keynote 1 Matthew Reidsma

Morgonen fortsätter med en keynote av Matthew Reidsma, som också talade på den första UXlibs-konferensen. Matthew inleder med en liten odyssée genom arkitekturhistorien, och hur man manifesterat värderingar i byggnader. När vi bygger saker vill vi att de ska representera oss och de värderingar vi vill överföra på den som tittar eller upplever. Detta gäller inte bara byggnader, Matt visar också en modell över så kallad gerrymandering, ett sätt att påverka vem som vinner ett val i ett distrikt baserat på hur distriktet ser ut. Det är också en design och det visar också de värderingar som den som designat har. Matts poäng är att våra policies, våra hus, våra låneregler, vår service, allt detta avslöjar våra värderingar. Vare sig vi har en officiell värdegrund eller inte. Ett exempel är när man i ett formulär eller enkät frågar ifyllaren om kön, och inte lämnar tre (eller fler) alternativ. Men man behöver ju inte heller alltid ställa frågan från början. Budskapet är att våra värderingar syns i vårt arbete, oavsett om vi har goda avsikter eller inte. Vi måste börja arbeta med större BRANDLARM OCH UTRYMNING! Precis som förra året alltså.

Igen: vi måste börja arbeta med större medvetenhet om detta, alltså att våra handlingar när vi arbetar avspeglar våra värderingar. Etisk design handlar om att förstå hur människor påverkas av de val vi gör när vi designar våra bibliotek och vår service, och det är ett ansvar vi måste ta på oss. Vi får också ett boktips, Design for the real world, av Victor Papanek. Ska man bara läsa en bok om design i sitt liv ska det vara denna, tydligen.

Matt talar vidare om analytics, alltså all data vi samlar på olika sätt om våra användare via till exempel Google Analytics. Har vi haft den svåra diskussionen om huruvida det är lämpligt, eller värt det, att lämna över information om våra användare till ett företag som Google?

För att inte fastna i att designa för oss själva istället för våra användare så kan man använda personor, men även det är ett träsk som Matt berättar hur man kan trilla ner i, exempelvis kanske man gärna vill inbilla sig att personorna har en positiv grundinställning till ens bibliotek eller service.

Matt problematiserar sedan algoritmer. Vad är våra relevansrankningar baserade på? De är inte neutrala, utan bygger på grundantaganden om vilka användarens behov är, som kanske inte alltid stämmer. Ett av problemen är så klart att vi inte alltid har insyn i våra system, eftersom vi köper dem av företag som sköter detta åt oss.

Matt menar vidare att mångfald i personalen är jätteviktigt för användarupplevelsen. Har vi bara medelålders vita män som designar våra bibliotek och levererar vår service  så blir produkterna och servicen gärna anpassade för den målgruppen.


UXlibs III dag 1

Sveriges nationaldag och annandag nationaldag tillbringar jag i Glasgow på UX in libraries III. Man kan titta på hela programmet, typ, här.

Matt Borg inleder med att hälsa välkommen och pratar litegrann om vad konferensen handlar om; hur vi lär känna våra biblioteksanvändare och hur vi kan designa lösningar för deras problem och behov. Andy Priestner, som, liksom Matt, arrangerar konferensen, fortsätter med ett öppningstal där han försöker sammanfatta var biblioteksbranschen befinner sig just nu när det gäller UX. Andy konstaterar, med hjälp av ett citat från Ned Potter, att de flesta av oss kan genomföra UX projekt, men att nästa steg. förändring, är mycket svårare. Andy berättar sedan öppenhjärtigt om varför han lämnade Cambridge University och deras Futurelib projekt. Det fanns inte buy in från ledningen och man förstod inte metoderna eller vad det är de ger. När högsta chefen, som hade stöttat projektet, slutade så fanns det inget verkligt stöd kvar alls och Andy bestämde sig helt enkelt för att sluta och bli frilansare istället.


UX handlar om att leva med osäkerhet och att omfamna det, menar Andy. Man kan aldrig veta i förväg vad man kommer att få reda på när man genomför en undersökning. Ovan syns en modell där man kan roa sig med att försöka plotta in sin egna organisation på de olika skalorna.